CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Enhancing innovation management capacity of SMEs in the Netherlands in 2019

Opis projektu

Plany innowacji dla MŚP w Niderlandach

Zespół finansowanego ze środków UE projektu INMANCAP_2019 wybierze obiecujące niderlandzkie MŚP, aby pomóc im w procesie wzrostu i internacjonalizacji. Po ich dobraniu opracuje i wdroży specjalnie przygotowany plan działania, aby zwiększyć wydajność i skuteczność systemów innowacji. Ogólnie rzecz biorąc, głównym celem projektu jest świadczenie usług mających na celu poprawę zdolności MŚP w Niderlandach w zakresie zarządzania innowacjami. Usługi obejmują zarządzanie kluczowymi klientami w ramach Instrumentu dla MŚP programu „Horyzont 2020”, a także usługi mające na celu zwiększanie zdolności obiecujących MŚP w zakresie zarządzania innowacjami. Projekt rozwinie regionalne zdolności w zakresie zarządzania innowacjami w MŚP na przykład poprzez przeprowadzenie analizy niedociągnięć w zarządzaniu innowacjami.

Cel

The overall objectives of the project are to deliver services designed to enhance the innovation management capacity
of SMEs in the Netherlands between 1 January 2019 and 31 December 2019.
These services will comprise both Key Account Management services under the SME Instrument, FTI and FET Open schemes of Horizon 2020 and services to Enhance the iInovation Management Capacity of SMEs.
The sub objectives for the first category are: to develop regional SME innovation management capacity by carrying
out an innovation management gap analysis and developing and implementing a coaching action plan for a specific
project under the H2020 SME Instrument, FTI and FET Open.
The sub objectives for the second category are: to identify promising SMEs capable of growth and successful
internationalisation, to carry out a diagnostic audit to identify gaps in the regional SME innovation management
capacity and to develop and implement a tailored action plan to make the innovation system in the company more
efficient and effective.

Koordynator

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT
Wkład UE netto
€ 113 366,25
Adres
BEZUIDENHOUTSEWEG 73
2595 AC The Hague
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Zuid-Holland Agglomeratie ’s-Gravenhage
Rodzaj działalności
Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 113 366,25

Uczestnicy (1)