Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A VTOL (Vertical Take-Off and Landing) drone for mapping and surveying, uniquely combining long range, heavy payloads and ease of use.

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników