European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Exploring Shortcuts for the Characterization of the Atmospheres of Planets similar to Earth

Opis projektu

Badania mają na celu wyjaśnienie tajemnic budowy egzoplanet ziemiopodobnych

Wykrycie kilku pobliskich podobnych Ziemi egzoplanet ponownie rozbudziło dysputę dotyczącą występowania życia poza Układem Słonecznym. Wyszukiwanie egzoplanet z atmosferami i identyfikowanie składu tych atmosfer to kluczowy etap wskazywania miejsc, w których występują ślady życia. Obserwacje prowadzone z Ziemi i przestrzeni kosmicznej, na przykład przez teleskop NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite oraz James Webb Space Telescope, których rozpoczęcie jest planowane na początek 2021 roku, mają pozwolić opisać atmosferę takich planet po raz pierwszy. W ramach finansowanego ze środków UE projektu ESCAPE planowane jest wykorzystanie nowatorskich technik prowadzenia obserwacji i najnowszego sprzętu w celu przyspieszenie identyfikacji składu atmosfer ziemiopodobnych egzoplanet z wykorzystaniem dostępnych naziemnych i rozmieszczonych w przestrzeni kosmicznej teleskopów.

Cel

The question of whether or not there is life elsewhere in the Universe has recently taken a giant leap forward with the detection of several nearby Earth-sized, temperate exoplanets. Future ground and space-based telescopes such as the European-Extremely Large Telescope, the James Webb Space Telescope and LUVOIR will theoretically be able to perform the first characterization of the atmosphere of these potentially habitable planets. Yet, the implementation of these telescopes is either risky, far in the future, or both. The ESCAPE project aims to investigate possible shortcuts for the characterization of the atmospheres of Earth-like exoplanets with existing ground and space-based telescopes, thanks to innovative combinations of observing techniques and instruments. The first objective is to investigate the possibility to detect and characterize an atmosphere around the recently discovered planet Proxima b – the closest exoplanet from us – with the high-contrast/high-resolution technique, using an adaptive optics system coupled to a high-resolution spectrograph on the Very Large Telescope. The second objective of the project is to calculate whether or not the signature (absorption lines) of a thick hydrogen/helium envelope around a habitable planet can be detected by (i) the Hubble Space Telescope and/or (ii) high-precision spectrographs mounted on ground-based telescopes. The general strategy is to use a sophisticated Global Climate Model – previously co-developed and used by the fellow – in combination with numerical models of exoplanet’s observability – developed at the University of Geneva, the host institution – to assess the possibility to make the first observations of potentially habitable planets. This project will provide pathfinder results that will further be used (1) to propose original observations of Earth-like exoplanets with existing telescopes and (2) to influence the development of the next generation of giant telescopes and their instruments.

System finansowania

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Koordynator

UNIVERSITE DE GENEVE
Wkład UE netto
€ 191 149,44
Adres
RUE DU GENERAL DUFOUR 24
1211 Geneve
Szwajcaria

Zobacz na mapie

Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Région lémanique Genève
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 191 149,44