Skip to main content

Exploring Shortcuts for the Characterization of the Atmospheres of Planets similar to Earth

Opis projektu

Badania mają na celu wyjaśnienie tajemnic budowy egzoplanet ziemiopodobnych

Wykrycie kilku pobliskich podobnych Ziemi egzoplanet ponownie rozbudziło dysputę dotyczącą występowania życia poza Układem Słonecznym. Wyszukiwanie egzoplanet z atmosferami i identyfikowanie składu tych atmosfer to kluczowy etap wskazywania miejsc, w których występują ślady życia. Obserwacje prowadzone z Ziemi i przestrzeni kosmicznej, na przykład przez teleskop NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite oraz James Webb Space Telescope, których rozpoczęcie jest planowane na początek 2021 roku, mają pozwolić opisać atmosferę takich planet po raz pierwszy. W ramach finansowanego ze środków UE projektu ESCAPE planowane jest wykorzystanie nowatorskich technik prowadzenia obserwacji i najnowszego sprzętu w celu przyspieszenie identyfikacji składu atmosfer ziemiopodobnych egzoplanet z wykorzystaniem dostępnych naziemnych i rozmieszczonych w przestrzeni kosmicznej teleskopów.

Koordynator

UNIVERSITE DE GENEVE
Wkład UE netto
€ 191 149,44
Adres
Rue Du General Dufour 24
1211 Geneve
Szwajcaria

Zobacz na mapie

Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Région lémanique Genève
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00