European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Artificial Intelligence System for Multi-Cancer Detection Support

Opis projektu

Wysoce precyzyjne narzędzie diagnostyczne do wykrywania najwcześniejszych stadiów raka

Szanse na przeżycie chorych na raka są ściśle powiązane ze stopniem zaawansowania choroby w momencie diagnozy. Rumuński startup Artificial Intelligence Expert (AIE) opracowuje rozwiązania ułatwiające wczesną diagnozę i badania przesiewowe w kierunku różnych rodzajów nowotworów. AIE koncentruje się na wdrażaniu biopsji cieczy, mikromacierzy i sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w diagnostyce molekularnej. Technologia ta wykrywa raka w najwcześniejszych stadiach przy użyciu krążących mikroRNA zamiast obecnie stosowanego krążącego DNA guza lub komórek nowotworowych. Wczesne wykrywanie progresji nowotworów jest bardzo dokładne i wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy profili microRNA z danych dostarczanych przez mikromacierze i NGS. Finansowany przez UE projekt AI-MICADIS umożliwia rozwinięcie współpracy i optymalizację strategii biznesowej pozwalającej na wprowadzenie technologii na rynek.

Cel

Need – Each year, over 8M people die of cancer and now the World Health Organization is urging governments to accelerate action to reduce premature mortality. The stage of a cancer progression at the time of diagnosis is strongly associated with patient survival. Unfortunately, the current diagnostic tests and screening tools have very disappointing accuracy rates and many patients remain undiagnosed.

Solution – Artificial Intelligence Expert (AIE) is a Romanian start-up company with a ground-breaking solution that will enable early diagnoses and screening for a wide variety of cancers. AIE aims to leverage the fast transition to liquid biopsies, microarray and next generation sequencing (NGS) for molecular diagnostics. AIE can detect cancer at the earliest stages by using circulating microRNAs instead of the commonly used circulating tumour DNA or circulating cancer cells. AIE is developing an extremely accurate diagnostic tool for detection of the earliest stages of cancer progression using powerful Deep Learning Artificial Intelligence to analyse microRNA profiles from microarray and next generation sequencing (NGS) data.

Market opportunity – The fast increase of big data collection and the associated need to extract knowledge from it drives the AI in healthcare market, which is growing at a CAGR of 53% to $8B by 2022. This market growth is fuelled by a strong growth of the NGS diagnostic market, which is growing at a CAGR of 73%.

Competition – The competition is focusing on optimizing currently used circulating tumour DNA detection tools and simpler machine learning models, that extract a small number of meaningful biomarkers. This keeps the competitor’s data processing needs low, but infringes on the tests’ accuracy and sensitivity.

Feasibility assessment – AIE will use the SMEi phase 1 funding to identify partnerships, perform user involvement study, set out a regulatory path, and optimize the best business strategy to bring the AI-MICADIS to the market.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEInst-2018-2020-1

Koordynator

ARTIFICIAL INTELLIGENCE EXPERT SRL
Wkład UE netto
€ 50 000,00
Adres
STRADA ALEXANDRU VLAHUTA, BLOC LAMA C, AP.45
400310 Cluj Napoca
Rumunia

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Macroregiunea Unu Nord-Vest Cluj
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 71 429,00