CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Recyclable Metal-free Photocatalysts for Synthetic Chemistry based on Covalent Organic Frameworks

Publikacje

Lanthanide Functionalized Covalent Triazine Framework as Physiological Molecular Thermometer

Autorzy: Parviz Gohari Gohari Dreakhshandeh, Sara Abednatanzi, Laurens Bourda, Sasanka Dalapati, Anatolii Abalymov, Maria Meledina, Ying-Ya Liu, Andre Skirtach, Kristof Van Hecke, Anna Marta Kaczmarek, Pascal Van Der Voort
Opublikowane w: Journal of Materials Chemistry C, 2021, ISSN 2050-7534
Wydawca: Royal Society of Chemistry
DOI: 10.1039/d1tc00999k

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników