Skip to main content

Seeing the View

Opis projektu

Making safer autonomous vehicles a reality

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEInst-2018-2020-2

Koordynator

VAYAVISION SENSING LTD.
Wkład UE netto
€ 2 425 937,50
Adres
6 Yonatan Netanyahu
6037604 Or Yehuda
Izrael

Zobacz na mapie

Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Finansowanie spoza UE
€ 1 039 687,50