European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Seeing the View

Article Category

Article available in the following languages:

Doskonalsza technologia percepcji na potrzeby drogowych pojazdów autonomicznych

Przełomowe rozwiązanie umożliwia lepsze wykrywania obiektów w stale zmieniającym się otoczeniu pojazdów, zwiększając bezpieczeństwo jazdy autonomicznej.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność
Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Drogowe pojazdy autonomiczne (ang. autonomous vehicle, AV), które wydawały się pomysłem rodem z fantastyki naukowej, szybko stają się częścią naszego codziennego życia, a rynek tych pojazdów ma w najbliższych latach zanotować gwałtowny wzrost. Choć poczyniono ogromne postępy w rozwoju pojazdów autonomicznych, nadal nie są one na tyle bezpieczne, by można ich było używać na drogach publicznych. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymienia się między innymi niedostateczne wykrywanie obiektów i generowanie fałszywych alarmów. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, inżynierowie zastosowali droższe czujniki cechujące się wyższą rozdzielczością, jednak mimo tych działań problem słabej percepcji nie został dostatecznie rozwiązany. W związku z tym firma VayaVision, lider w dziedzinie oprogramowania do fuzji czujników należący do spółki LeddarTech, uruchomiła finansowany ze środków UE projekt STV, by opracować system wykrywania obiektów oparty na innowacyjnej architekturze i oprogramowaniu. Jest on skalowalny i obsługuje wszystkie poziomy jazdy autonomicznej zdefiniowane przez Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacyjnych (SAE). „Celem projektu STV było ponadto przygotowanie urządzenia demonstracyjnego do testowania i badania architektury fuzji surowych danych z czujników, którą opracowała firma VayaVision. Działania te wspierali czołowi europejscy i globalni przedstawiciele przemysłu samochodowego: producenci oryginalnego sprzętu (OEM) i kluczowi dostawcy (ang. Tier 1, T1)”, wyjaśnia Youval Nehmadi, koordynator projektu.

Zwiększanie bezpieczeństwa pojazdów AV

„W ramach projektu STV firma VayaVision opracowała rozwiązanie LeddarVision – kompleksową, nowoczesną technologię percepcji opartą na fuzji surowych danych z czujników. Jest ona modułowa, modyfikowalna i niezależna od czujników”, podkreśla Nehmadi. Jej architektura umożliwia stosowanie wielu typów czujników, a także różnych zestawów tych urządzeń i ich niestandardowych konfiguracji. Dzięki temu firma VayaVision może oferować klientom system percepcyjny dostosowany do stawianych przez nich wymogów technicznych i kosztowych. Co więcej, oprogramowanie LeddarVision tworzy kompleksowy, trójwymiarowy model otoczenia, który w czasie rzeczywistym dostarcza istotnych informacji na temat dynamicznie zmieniającego się środowiska wokół pojazdu. Umożliwia to bezpieczniejsze i bardziej niezawodne sterowanie jazdą autonomiczną. Model ten jest najlepszy w swojej klasie, co udowodniły zarówno testy z użyciem publicznych baz danych, jak i badania prowadzone przez najważniejszych producentów OEM i dostawców T1. Osiągnął on również najlepsze wyniki w teście nuScenes przeznaczonym dla rozwiązań opartych na czujnikach wizyjnych i radarowych. „Dzięki zastosowaniu redundancji system ten jest bardzo niezawodny i będzie w stanie generować trójwymiarowy model otoczenia nawet wtedy, gdy część czujników nie będzie działać optymalnie – ze względu na usterkę i/lub warunki środowiskowe (zanieczyszczenie lub mgła) – lub w ogóle przestanie działać”, dodaje Nehmadi. Osiągnięcia te sprawiły, że firma VayaVision została zaproszona do współpracy przy projektach dotyczących automatyzacji w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych.

Dalsze prace: fuzja czujników

Omawiając plany na przyszłość, Nehmadi wyjaśnia: „W perspektywie krótkoterminowej oczekujemy, że w oparciu o architekturę opracowaną przez firmę VayaVision powstaną niedrogie rozwiązania umożliwiające fuzję danych z czujników radarowych i wizyjnych. Pozwolą one wdrażać zaawansowane funkcje systemów wspomagania kierowcy odpowiadające poziomom L2 i L2+ według SAE”. Obecnie firma VayaVision pracuje nad przypadkami użycia fuzji danych i percepcji w oparciu o czujniki wizyjne i radarowe. Pomagają jej w tym najważniejsi europejscy dostawcy T1 działający w sektorze motoryzacyjnym. „Współpracując z dostawcami T1, badamy możliwości przygotowania komercyjnego rozwiązania o poziomie L2. Ponadto rozważamy utworzenie europejskiego konsorcjum skupiającego najważniejsze podmioty zajmujące się przeznaczonymi do pojazdów AV technologiami fuzji czujników, percepcji i podejmowania decyzji”, dodaje na koniec Nehmadi. W perspektywie długoterminowej planowane jest wdrożenie technologii wykrywania i pomiaru odległości z użyciem lasera (LiDAR). Percepcja bazująca na fuzji danych pochodzących z czujników lidarowych i wizyjnych utoruje drogę do rozwiązań o poziomie od 3 do 5, takich jak w pełni autonomiczne funkcje, na przykład autopilot autostradowy i autonomiczna jazda wahadłowa, oraz mobilność jako usługa. Ponadto umożliwi rozwój zastosowań niedrogowych, takich jak automatyzacja maszyn ciężkich używanych w rolnictwie, budownictwie i górnictwie.

Słowa kluczowe

STV, VayaVision, fuzja czujników, wykrywanie obiektów, trójwymiarowy model otoczenia, drogowe pojazdy autonomiczne, jazda autonomiczna, LeddarVision, LeddarTech

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania