Skip to main content

BotsAndUs - First Assistant Robot for Retail, Hospitality, Aiports and Real Estate Buildings

Opis projektu

Improving customer service quality through easy-to-use high-tech innovation

Dziedzina nauki

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SMEInst-2018-2020-2
Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Koordynator

BOTSANDUS LTD
Adres
Appletree Lodge, Kiln Lane
SL8 5JE Bourne End
United Kingdom
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Wkład UE
€ 1 854 781,25