Skip to main content

Human-Mosquito Interaction Project: Host-vector networks, mobility, and the socio-ecological context of mosquito-borne disease

Opis projektu

Namierzanie telefonów komórkowych w celu monitorowania chorób przenoszonych przez komary

Choroby przenoszone przez komary stanowią duże obciążenie społeczno-gospodarcze w wielu krajach na całym świecie. Przyczyniają się też do zwiększenia nierówności społecznych. Pomimo wysiłków badawczych działania mające na celu zwalczanie tych chorób są niewystarczające, co tylko podkreśla konieczność podejścia do problemu od strony nauk społecznych i opracowania lepszych modeli chorób. Mając na uwadze tę kwestię, twórcy finansowanego przez EU projektu H-MIP wykorzystają metody namierzania telefonów komórkowych oraz genetycznych odcisków palców, a także tradycyjne metody społeczno-demograficzne, aby śledzić rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych przez komary. Celem jest rozpoznanie behawioralnych, społeczno-demograficznych oraz środowiskowych mechanizmów kształtowania się sieci chorób, a także usprawnienie modeli dynamicznych chorób. Pozwoli to ulepszyć obecne polityki w zakresie zarządzania zdrowiem publicznym, a także zwiększyć skuteczność ukierunkowanych interwencji, aby zminimalizować ryzyko, jakie stanowią choroby przenoszone przez komary.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
Wkład UE netto
€ 1 960 828,00
Adres
Placa De La Merce, 10-12
08002 Barcelona
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Beneficjenci (1)

UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
Hiszpania
Wkład UE netto
€ 1 960 828,00
Adres
Placa De La Merce, 10-12
08002 Barcelona

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Środki z innych źródeł
€ 0,00