CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Open European Quantum Key Distribution Testbed

Opis projektu

Ogólnoeuropejskie testy komunikacji kwantowej

Komunikacja kwantowa ma potencjał do tego, by stać się sposobem na ochronę danych wrażliwych i infrastruktury cyfrowej Unii Europejskiej w nadchodzących latach. W związku z tym w kilku państwach członkowskich Wspólnoty powstanie infrastruktura testowa komunikacji kwantowej. Działania realizowane w ramach finansowanego przez UE projektu OPENQKD będą realizowane w Austrii, Republice Czeskiej, Francji, Niemczech, Grecji, Holandii, Polsce, Hiszpanii, Szwajcarii, Zjednoczonym Królestwie oraz we Włoszech. Przeprowadzone badania przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa krytycznych zastosowań w wielu dziedzinach – od telekomunikacji, aż po opiekę zdrowotną i dostawy energii elektrycznej. W projekcie powstanie wielodyscyplinarny zespół, w którego skład wejdą czołowi europejscy producenci sprzętu telekomunikacyjnego, użytkownicy końcowi, dostawcy infrastruktury krytycznej, operatorzy sieci, dostawcy urządzeń do dystrybucji kluczy kwantowych, eksperci zajmujący się cyberbezpieczeństwem oraz naukowcy z trzynastu państw członkowskich, których celem będzie umocnienie Europy na pozycji lidera rozwoju technologii kwantowych.

Cel

OPENQKD brings together a multidisciplinary team of the leading European telecommunication equipment manufacturers, end-users and critical infrastructure providers, network operators, QKD equipment providers, digital security professionals and scientists from 13 countries to reinforce Europe’s position at the forefront of quantum communication capabilities globally.
The project will create an open QKD testbed to promote network functionality and use-cases to potential end-users and relevant stakeholders from research and industry. Over 25 use-case trials have already been determined and will be complimented by open calls for funding third parties. OPENQKD will develop an innovation ecosystem and training ground as well as helping to grow the technology and solution supply chains for quantum communication technologies and services.
In preparation for not only managing a central QKD testbed in Geneva (CH), but as precursor to managing a pan-European network, we will incorporate testbeds in Cambridge (UK), Madrid (ES) and Poznan (PL), along with specific use-case-driven test sites, and develop a virtual network of these islands of security as an interim substitute for a QKD backbone, bringing these distant networks together. OPENQKD will deploy 40 QKD systems with standardized hardware and software interfaces for network devices and protocols on over 1000km of fiber links, as well as testing compatibility with satellite-based schemes.
The OPENQKD network will be used to demonstrate the transparent integration of quantum-safe technologies and solutions broadly across the European digital landscape as well as advancing initiatives for the standardization and certification of QKD-enabled technologies. The work in the OPENQKD testbed should lay the foundations for rolling out a pan-European quantum-safe digital infrastructure, with a solid basis to educate and lead a quantum-aware workforce and with European industry leaders already engaged.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SU-ICT-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SU-ICT-2018-3

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH
Wkład UE netto
€ 3 008 187,77
Koszt całkowity
€ 3 008 187,77

Uczestnicy (40)