Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Low-Emission Adaptive last mile logistics supporting 'on Demand economy' through digital twins

Opis projektu

Tworzenie cyfrowych miast przyszłości

Rozwijające się miasta potrzebują inteligentnej logistyki, dzięki której będą w stanie osiągać zrównoważony rozwój pod względem ekologicznym, społecznym i gospodarczym. Współcześni urbaniści muszą postawić na nowoczesne technologie i symulacje, które pozwolą im na weryfikację planów i założeń. Z tego powodu kluczowe jest, by osoby na takich stanowiskach korzystały z pełni możliwości najnowszych technologii projektowania wspomaganego komputerowo (CAD). Uczestnicy finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu LEAD opracowują cyfrowe bliźniaki logistyki miejskiej w celu wspierania eksperymentów oraz procesów decyzyjnych w warunkach współpracy publiczno-prywatnej na terenach miast. Głównym celem projektu jest opracowanie otwartych fizycznych ram inteligentnej logistyki miejskiej inspirowanych internetem. W ramach realizowanego przez duże konsorcjum projektu zostaną również przeprowadzone testy rozwiązań w sześciu miastach: Madrycie, Hadze, Budapeszcie, Lyonie, Oslo oraz Porto.

Cel

LEAD will create Digital Twins of urban logistics networks in six cities, to support experimentation and decision making with on-demand logistics operations in a public-private urban setting. Innovative solutions for city logistics will be represented by a set of value case scenarios, that address the requirements of the on-demand economy while aligning competing interests and creating value for all different stakeholders. Each value case will combine a number of measures (LEAD Strategies):
a) innovative business models,
b) agile urban freight storage and last-mile distribution schemes,
c) low emission, automated, electric or hybrid delivery vehicles, and
d) smart logistics solutions.
Scenarios will incorporate opportunities for shared, connected and low-emission logistics operations by considering four innovation drivers: Sustainability - Zero Emission Logistics, the Sharing Economy, Technology Advancements and the emerging Physical Internet (PI) paradigm.
Cost, environmental and operational efficiencies for value cases will be measured in 6 Living Labs (Madrid, The Hague, Budapest, Lyon, Oslo, Porto). Evidence-proven value cases and associated logistics solutions will be delivered in the form of exploitable Digital Twins (TRL-7), incorporating the models that support adaptation to different contexts and that provide incentives for PPPs. The long-term vision of LEAD is to design an Open PI-inspired framework for Smart City Logistics that incorporates the Digital Twins created in the project, thus setting the foundations for the development of large-scale city Digital Twins.
The LEAD consortium comprises 22 partners, all of whom are involved in the Living Labs, supported by 5 international partners for knowledge transfer. This incentivises the co-creation of solutions by city authorities, logistics industry leaders, start-ups and research experts in freight modelling, complex simulation and logistics optimisation.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-MG-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-MG-2019-TwoStages

Koordynator

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID SA
Wkład UE netto
€ 432 500,00
Adres
CALLE CERRO DE LA PLATA 4
28007 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 459 125,00

Uczestnicy (30)