Skip to main content
European Commission logo print header

Next generation test bed for upscaling of microfluidic devices based on nano-enabled surfaces and membranes

Opis projektu

Nowatorska platforma do produkcji nanomateriałów umożliwi zwiększenie skali produkcji mikrofluidycznej

Zastosowania mikrofluidyczne obejmują nanomateriały, takie jak powierzchnie nanotechnologiczne oraz błony nanotechnologiczne. Niestety, obecnie stosowane technologie produkcji nie umożliwiają masowego wytwarzania złożonych powierzchni o nanowzorcach, co uniemożliwia zastosowanie powierzchni nanotechnologicznych i błon nanotechnologicznych w komercyjnych urządzeniach mikrofluidycznych. Aby rozwiązać ten problem, naukowcy z finansowanego przez UE projektu NextGenMicrofluidics opracowują platformę służącą do produkcji tego rodzaju powierzchni i błon na dużą skalę. Platforma ta łączy technologię folii polimerowej z klasycznymi technologiami, takimi jak formowanie wtryskowe czy drukowanie biocząsteczek w wysokiej rozdzielczości. Przewiduje się, że unikatowe podejście stosowane w ramach projektu pozwoli uzyskać wysokoprzepustową zdolność produkcyjną na poziomie miliona komponentów rocznie, co będzie stanowić przełom w produkcji przemysłowej urządzeń mikrofluidycznych.

Cel

Nano enabled components are essential key parts for microfluidic applications - mostly in form of nano-enabled surfaces (NES) and nano-enabled membranes (NEMs). However, crucial challenges hinder the transfer of NES and NEMs into commercial microfluidic devices. Current production technologies (e.g. injection moulding) don’t allow large volume upscaling of complex nano-patterned surfaces and the produced microfluidic components need to be handled in single pieces in all subsequent processes. Therefore, subsequent backend processing (nano-coatings, printing of nano-based inks, lamination of NEMs) demands for complex single peace handling operations. This restricts upscaling potential and process throughput.
The proposed project NextGenMicrofluidics addresses this challenge with a platform for production of NES and NEMs based microfluidics on large area polymer foils. This approach enables upscaling to high throughput of 1 million devices per year and more. The polymer foil technology is complemented with classic technologies of injection moulding and wafer based glass and silicon processing. These core facilities are combined with essential backend processing steps like high resolution biomolecule printing with the worldwide first roll-to-roll microarray spotter, printing of nano-enabled inks, as well as coating and lamination processes. These unique facilities will be combined and upgraded to a platform for testing of upscaling of microfluidic use cases from TRL4 to TRL7. The services comprise device simulation, mastering of nanostructures, nanomaterial development, material testing, rapid prototyping, device testing, nano-safety assessment and support in regulatory and standardization issues.
The platform will be opened for additional use cases from outside of the consortium, and is therefore called Open Innovation Test Bed (OITB). The operation of such use cases will form the basis for self-sufficient operation of the platform after the project duration of 4 years

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-NMBP-HUBS-2019

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

JOANNEUM RESEARCH FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH
Wkład UE netto
€ 4 180 588,46
Adres
Leonhardstrasse 59
8010 Graz
Austria

Zobacz na mapie

Region
Südösterreich Steiermark Graz
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (23)