CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Enabling MULTI-FUNctional performance through multi-material additive manufacturing

Opis projektu

Obróbka przyrostowa z użyciem wielu materiałów

Uczestnicy finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu MULTI-FUN zamierzają opracować innowacyjne rozwiązanie, które zapoczątkuje nowy segment rynku – zaawansowane materiały oraz urządzenia pozwalające na wytwarzanie elementów zbudowanych z wielu materiałów przy pomocy obróbki przyrostowej. Nowatorskie połączenia materiałów pozwolą na znaczące zwiększenie osiągów, możliwości i sprawności produktów MAM dzięki pełnej integracji różnorodnych funkcjonalności nowoczesnych materiałów aktywnych, dodatkowo przekładając się na możliwość wytwarzania złożonych geometrycznie trójwymiarowych elementów 3D wykonanych z metalu bez ograniczeń rozmiarów dzięki innowacyjnym i tanim technologiom obróbki przyrostowej. Zintegrowane nowatorskie rozwiązania obejmą między innymi możliwość osadzania warstw przewodzących energię elektryczną, funkcji czujników światłowodowych lub innowacji w zakresie zarządzania ciepłem, a także wykorzystanie nanotechnologii w co najmniej trzech wariantach.

Cel

MULTI-FUN sets a clear focus on market-creating innovation, developing advanced materials and equipment for Additive Manufacturing of multi-material parts. These new material combinations will provide a significant performance & efficiency gain in MAM products by fully integrated multi-functionalities based on novel active materials and enable MULTI-MATERIAL design in geometrically complex 3D metal parts without size limitations by innovative, cost-effective AM technologies. The novel integrated functionalities include embedded electrical conductivity, fibre-optical sensing features or innovative heat management concepts, incl. applying nanotechnologies in at least 3 variants.
Leading experts in AM process & equipment manufacturing (from SMEs, IND, RTOs and UNIV) will fully cover the physical integration of these advanced materials into metallic substrates. Significant improvements in efficiency, quality & reliability of products will result in KPI numbers beyond the request (>40%), alongside reduced environmental impact as well as lower costs also much better than the given number of >35%.
The evaluation assessment (reg. general performance & quality of novel functionalities) and LCA will be performed on 7 industrial demonstrators, addressing structural parts, moulds and test equipment for aerospace, automotive and general industrial usage.
By wide usage of cost-effective wire & arc-based AM systems, complemented by efficient powder processing methods (esp. thin multi-material features), market uptake will be benefited, esp. for SMEs. MULTI-FUN includes 9 EU SMEs as key players in advanced materials research for AM, providing a great opportunity to accelerate market uptake. Stakeholder involvement (e.g. reg. Certification & Standardization) will foster business models & marketing of strong USPs of MULTI-FUN.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-NMBP-TR-IND-2019

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

LKR LEICHTMETALLKOMPETENZZENTRUM RANSHOFEN GMBH
Wkład UE netto
€ 1 064 140,26
Adres
LAMPRECHTSHAUSENERSTRASSE 61
5282 Ranshofen
Austria

Zobacz na mapie

Region
Westösterreich Oberösterreich Innviertel
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 064 140,26

Uczestnicy (21)