Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Interactive and agile/responsive sharing mesh of storage, data and applications for EOSC

Opis projektu

Zintegrowany otwartoźródłowy system wzmocni współpracę w ramach usług magazynowania danych w chmurze

Usługi magazynowania danych w chmurze, pozwalające na synchronizację i udostępnianie plików stanowią niezbędne narzędzie pracy dla wielu osób, w tym grup badawczych, naukowców oraz inżynierów – dzięki nim są w stanie przekazywać, przesyłać i synchronizować dane w prosty, ale bardzo skuteczny sposób. Usługi te są zapewniane i finansowane przez czołowych dostawców e-infrastruktury, takich jak krajowe sieci badawcze i edukacyjne oraz główne instytucje badawcze, jednak w większości przypadków usługi te nie są ze sobą w żaden sposób połączone. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu CS3MESH4EOSC zostaną podjęte prace nad integracją istniejącego ekosystemu aplikacji poprzez promowanie neutralnych i niezależnych interfejsów programowania aplikacji oraz protokołów. Nowoczesna, połączona infrastruktura oparta na oprogramowaniu otwartoźródłowym zapewni naukowcom szerszy dostęp do usług i będzie wspierać badania realizowane w ramach współpracy.

Cel

In recent years Cloud Services for Synchronization and Sharing (CS3) have been widely deployed in the research and educational space. The services are operated and funded by major e-infrastructure providers, NRENs (National Research & Education Networks) and major research institutions. The CS3 services have become successful on a national level at the scale of individual institutions and started becoming an indispensable element of daily workflows for hundreds of thousands of users including researchers, students, scientists and engineers. The community deploying these services grew bottom up and found its home at the yearly CS3 conferences (cs3.cern.ch). However, these services remain largely disconnected, and they are developed and deployed in isolation from each other. At the current state of maturity and community uptake however, combining these various systems and services would allow to boost open-science by presenting a joint, coordinated service to the users in the research and education space on a pan-European level. CS3MESH4EOSC implements a service for the European Open Science Cloud (EOSC) with a built-in sustainability model using the on-premise service delivery by utilizing existing key technology enablers: Open Cloud Mesh (OCM) standardized protocol and EduGAIN service. It consolidates and integrates the existing application ecosystem by promoting vendor-neutral APIs and protocols following the open-source strategy for delivering services -- a platform for a thriving application ecosystem in EOSC. CS3MESH4EOSC empowers service providers in delivering state-of-the-art, connected infrastructure to boost effective scientific collaboration across the entire federation and data sharing according to FAIR principles.The project delivers the core of a scientific and educational infrastructure for cloud storage services in Europe through a lightweight federation of existing sync/share services and integration with multidisciplinary application workflows.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-INFRAEOSC-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-INFRAEOSC-2019-1

Koordynator

ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE
Wkład UE netto
€ 1 942 750,00
Adres
ESPLANADE DES PARTICULES 1 PARCELLE 11482 DE MEYRIN BATIMENT CADASTRAL 1046
1211 GENEVE 23
Szwajcaria

Zobacz na mapie

Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Région lémanique Genève
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 942 750,00

Uczestnicy (14)