European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Energy balancing and resilience solutions to unlock the flexibility and increase market options for distribution grid

Opis projektu

Rozwiązania zwiększające odporność sektora energetycznego

Elektryczność, która stanowi fundament współczesnego społeczeństwa, jest dostarczana do odbiorców przy pomocy złożonych sieci, których sprawność i wydajność zapewniają rozwiązania magazynowania energii i inteligentne sieci. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu ebalance-plus zostaną przeprowadzone prace mające na celu zwiększenie elastyczności sieci dystrybucyjnych, przewidywanie dostępnej elastyczności oraz wzmocnienie i usprawnienie konstrukcji tego rodzaju sieci. Ponadto prace obejmą nowe modele pomocnicze w celu promowania nowych rynków opartych na elastyczności energetycznej. Koncepcja realizowanego projektu jest oparta na rezultatach realizowanego w ramach 7PR projektu badawczo-rozwojowego (e-balance), w ramach którego powstała platforma bilansowania energetycznego, przetestowana w 43 sąsiadujących gospodarstwach domowych wyposażonych w inteligentne urządzenia oraz falowniki fotowoltaiczne. W ramach projektu ebalance-plus powstanie platforma bilansowania energetycznego, dzięki której będzie możliwe kontrolowanie szeregu zróżnicowanych technologii (opracowanych w ramach projektu), aby zwiększyć dzięki temu elastyczność energetyczną.

Cel

The ebalance+ project applies to the ‘Flexibility and retail market options for the distribution grid’ by addressing flexibility solutions, smart-grids technologies to increase the distribution grid resilience and defining and testing market mechanisms and tools incentivising the energy flexibility. In this context, the ebalance+ project aims to increase energy flexibility of distribution grids, predict available flexibility, increase distribution grid resilience and design and test new ancillary models to promote new markets based on energy flexibility. These objectives allow unlocking the energy flexibility market in distribution grids to support energy prosumers and electric operators.
The ebalance+ proposal is an ICT platform that assure the integration and interoperability at any electricity domain, providing an effective market framework where electric operators and stakeholders benefit with new business models. The system is composed of units that implements algorithms to forecast and manage the available flexibility to incentivise demand response programmes and increase the distribution grid capacity to avoid congestions and advise optimization strategies. Besides, it allows integrating the flexibility solutions (developed and tested in the project): electric storage, V2G systems, SiC power inverters, power to heat, control of CHP and management of building devices with IoT-based systems. Smart-gird automation and control solutions will be integrated to enhance the grid observability and use the available flexibility to increase the resilience under critical events.
The consortium is composed of 15 entities from 8 EU countries, which the participation of research centres, SME and industry. The solutions are tested in 4 real-life pilots (Spain, Italy, France and Denmark) with specific scopes and objectives. In addition, and in-Lab demo is developed to test critical use cases. Innovative market models regarding flexibility market for DSO-TSO will be simulated

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-SC3-2019-ES-SCC

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA
Wkład UE netto
€ 653 345,00
Adres
CALLE BENAQUE 9
29004 Malaga
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Sur Andalucía Málaga
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 933 350,00

Uczestnicy (15)