European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Individual differences in facial expressivity: Social function, facial anatomy and evolutionary origins

Opis projektu

Badanie ewolucji i funkcji mimiki twarzy

Do komunikacji wykorzystujemy nie tylko słowa, ale także mimikę twarzy. Ten relatywnie prosty język odgrywa kluczową rolę w naszym życiu społecznym. Jednak mimika każdego z nas może się znacznie od siebie różnić, a wpływ na nią mogą mieć także określone schorzenia oraz zaburzenia psychiczne. Wiedza na temat społecznej funkcji indywidualnej mimiki twarzy, jej ewolucji i odpowiadających za nią cech anatomicznych jest nadal ograniczona. Zespół finansowanego ze środków UE projektu FACEDIFF jako pierwszy przeprowadzi interdyscyplinarne badanie na temat czynników wpływających na różnice w mimice twarzy oraz wyjaśni, w jaki sposób różnice te wpływają na życie społeczne jednostki. W oparciu o różne metody (psychologiczne, anatomiczne i międzygatunkowe), badacze ocenią różnice w mimice i percepcji mimiki innych osób, co ostatecznie pozwoli im poznać ewolucyjne uwarunkowania mimiki twarzy.

Cel

Communicating with others via the face is crucial for navigating our social world. Deficits in facial expression production can have debilitating effects on social interaction, characterising several clinical conditions such as autism spectrum disorder, schizophrenia and Parkinson’s disease. Despite this, we know surprisingly little about individual differences in facial expressivity in the typical population, what causes these differences and whether such differences impact on individual lives. In part, this could be due to an historical focus on the universal nature of facial expression, assigning individual difference to random ‘noise’, rather than an evolutionarily relevant characteristic. The FACEDIFF project will diverge from this classic approach and test the novel hypothesis that individual differences in facial expressivity equip individuals’ differentially to engage with their social environment: expressivity has a benefit (social engagement) but also a cost (over-exposure and thus risk of being cheated by others) and is related to the size and quality of an individual’s social network. FACEDIFF will combine psychological, anatomical and cross-species methods to provide the first thorough interdisciplinary investigation of individual differences. First, individual variation in production and perception of facial expressions will be measured via laboratory experiments and in relation to social network size and quality. Second, variation in human facial musculature will be documented through cadaveric dissection and existing MRI databases. Third, facial expressivity will be examined in a primate model to determine whether patterns are unique to humans. This project will be the first to provide a comprehensive and interdisciplinary perspective on individual differences in facial expression and will stimulate new theories on the function and evolution of individual differences in humans.

System finansowania

ERC-COG - Consolidator Grant

Instytucja przyjmująca

THE NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY
Wkład UE netto
€ 1 786 790,63
Adres
50 SHAKESPEARE STREET
NG1 4FQ Nottingham
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
East Midlands (England) Derbyshire and Nottinghamshire Nottingham
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 786 790,63

Beneficjenci (3)