Skip to main content
European Commission logo print header

DOWN2EARTH: Translation of climate information into multilevel decision support for social adaptation, policy development, and resilience to water scarcity in the Horn of Africa Drylands

Opis projektu

Usługi klimatyczne dla suchych terenów Półwyspu Somalijskiego

Półwysep Somalijski (zwany także Rogiem Afryki) jest regionem nękanym przez powtarzające się susze, co oznacza, że tamtejsze społeczności wiejskie są często narażone na niedobór wody, brak bezpieczeństwa żywnościowego i straty gospodarcze w okresach suszy. Silne i długotrwałe susze powodują zmniejszanie się zasobów wilgoci w glebie oraz zasobów wody pitnej, czego skutkiem jest brak bezpieczeństwa żywnościowego, utrata zwierząt gospodarskich i poważne niedobory wody, które dotykają miliony ludzi na suchych obszarach Rogu Afryki. Finansowany przez UE projekt DOWN2EARTH pomoże mieszkańcom Etiopii, Kenii oraz Somalii lepiej przystosować się do suszy oraz zwiększyć odporność na to negatywne w skutkach zjawisko. W jego ramach opracowane zostaną usługi klimatyczne istotne dla społeczności lokalnych. Szczególny nacisk zostanie położony na stworzenie narzędzi prognozujących niedobór wody oraz jego skutki na powierzchni gruntu lub w jego pobliżu odczuwane przez ludność rolniczo-pasterską. W projekcie DOWN2EARTH opracowane zostaną wielopoziomowe narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji oraz ramy polityki w zakresie adaptacji do zmiany klimatu. Ponadto przyczyni się on do zwiększenia regionalnego potencjału i będzie rozpowszechniać informacje wśród zainteresowanych stron.

Cel

Prolonged periods of extreme water scarcity induced by drought are detrimental to regional economies through crop and livestock loss, threatening food security in rural communities, and making politically unstable regions more vulnerable to conflict, terrorism, and mass migration. The rural communities of the Horn of Africa Drylands (HAD) are extremely vulnerable to food insecurity and associated economic losses during drought conditions due to low socio-economic levels and low adaptive capacity to climatic shocks, such that frequent and more severe droughts in HAD have dramatically reduced soil moisture and affecting drinking water reserves, leading to increased food insecurity, livestock loss, and major water shortages. DOWN2EARTH is composed of a multidisciplinary project team that will deliver state-of-the-art and community relevant climate services that focus on water scarcity and its consequences at or near the Earth’s surface (hence DOWN2EARTH) to increasingly vulnerable agro-pastoral populations in HAD. The project is designed to bolster existing climate services frameworks, improve decision support to governments and NGOs in the most vulnerable HAD countries (Kenya, Somalia, Ethiopia), and to improve community-centric adaptation and resilience to climate change. The project will: assess the socio-economic dimensions and human dynamics of climate change including feedbacks between climatic shocks, human behavior, and policy implementation; characterize historical trends and future projections of water scarcity, food insecurity, population, and land use; develop and enhance multi-level decision-support tools that emphasize the translation of climate information into critical land and water information required for adaptation and resilience by end users and state/regional governments; and strengthen regional climate services through capacity building, citizen science, information dissemination, expansion of data networks, and policy implementation.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-CLA-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-CLA-2019-2

Koordynator

CARDIFF UNIVERSITY
Wkład UE netto
€ 1 252 085,00
Adres
Newport road 30 36
CF24 0DE Cardiff
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
Wales East Wales Cardiff and Vale of Glamorgan
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (14)