CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

RE-manufaCturing and Refurbishment LArge Industrial equipMent

Opis projektu

Wydłużanie okresu eksploatacji dużych maszyn przemysłowych

Renowacja oraz regeneracja dużych maszyn przemysłowych w fabrykach może przyczynić się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu RECLAIM powstaną zaawansowane rozwiązania technologiczne pozwalające na realizację napraw na miejscu, samodzielnych ocen oraz optymalnych strategii ponownego wykorzystania. Uczestnicy projektu opracują ramy ułatwiające podejmowanie decyzji dotyczących optymalnych strategii renowacji oraz regeneracji maszyn elektromechanicznych i systemów robotycznych. Opracowane rozwiązanie będzie wykorzystywać czujniki internetu rzeczy, a także technologie prognozowania i optymalizacji procesów, co pozwoli na wydłużanie okresu eksploatacji maszyn i zwiększanie ich wydajności. Rozwiązanie powstałe w ramach projektu RECLAIM zostanie przetestowane w pięciu rzeczywistych środowiskach przemysłowych, co pozwoli na ocenę cyklu życia urządzeń. Celem projektu jest zwiększenie sprawności oraz postawienie kolejnych kroków na drodze do pełnego ponownego wykorzystania sprzętu w sektorze produkcji, który stanowi fundament gospodarki Europy.

Cel

The vision of RECLAIM is to demonstrate technologies and strategies to support a new paradigm for refurbishment and re-manufacturing of large industrial equipment in factories, paving the way to a circular economy. Its ultimate goal is to save valuable resources by reusing equipment instead of discarding them. RECLAIM will support legacy industrial infrastructures with advanced technological solutions with built-in capabilities for in-situ repair, self-assessment and optimal re-use strategies. It will establish new concepts and strategies for repair and equipment upgrade and factory layouts’ redesign in order to gain economic benefits to the manufacturing sector. The technological core of RECLAIM is a novel Decision Support Framework that guides the optimal refurbishment and re-manufacturing of electromechanical machines and robotics systems. The framework uses IoT sensors, novel prediction, and process optimisation techniques to offer machine lifetime extension and thus increased productivity. Innovative fog computing and augmented reality techniques are combined with enhanced health monitoring and failure inspection and diagnosis methodologies that enhance the effective use of materials, improve maintenance capabilities and eventually, drastically increase the return of investments (ROI). RECLAIM re-use approach also fosters servicing and upgrading of legacy equipment. For that, European machinery industry will move from an equipment-based business to a value-added business, where equipment servicing and equipment knowledge are main business drivers. RECLAIM solution will be demonstrated in five real industrial environments to evaluate the lifecycle of the industrial equipment and show the feasibility of the approach for integration and scale-up to other industrial sectors. Having RECLAIM technology available, drastically increased efficiency, lifetime extension and high economic benefit will be achieved and a significant step towards 100% re-use will be made.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-NMBP-FOF-2019

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

HARMS & WENDE GMBH & CO KG
Wkład UE netto
€ 1 476 562,50
Adres
GROSSMOORKEHRE 9
21079 Hamburg
Niemcy

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Hamburg Hamburg Hamburg
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 2 109 375,00

Uczestnicy (25)