CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

HelIcon PlasmA Thruster for In-space Applications

Opis projektu

Nowa technologia silników poprawia osiągi układu napędowego wykorzystywanego w misjach kosmicznych

Silnik plazmowy HTP (ang. helicon plasma thruster) to technologia napędowa wykorzystująca fale radiowe, charakteryzująca się dobrymi osiągami, a jednocześnie rozwiązująca szereg problemów, z jakimi dotychczas borykali się konstruktorzy elektrycznych systemów napędowych (ang. electric propulsion system, EPS). Celem finansowanego ze środków UE projektu HIPATIA jest stworzenie opłacalnego rozwiązania dla dużych konstelacji niewielkich satelitów. Badacze poddadzą weryfikacji funkcje i osiągi EPS w oparciu o technologię HTP z myślą o zastosowaniu tej drugiej w niegeostacjonarnych konstelacjach satelitów oraz innych niewielkich statkach kosmicznych. Aby zwiększyć wydajność technologii HTP, naukowcy dokonają integracji systemu i przeprowadzą jego weryfikację pod kątem potrzeb rynkowych.

Cel

The goal of HIPATIA (HelIcon PlasmA Thruster for In-Space Applications) is to verify the function and performances of an Electric Propulsion System based on the Helicon Plasma Thruster (HPT) technology, for its application in non-geostationary satellites constellations and other small spacecrafts.

The Helicon Plasma Thruster (HPT), a technology under development by SENER and UC3M, is a radiofrequency powered plasma propulsion technology that can offer a good level of performance while eliminating many of the design and manufacturability issues - electrodes, high voltage electronics, and complex fabrication - which have afflicted EP systems to date. Given the relatively simple and robust design of the HPT technology (no grids neither cathodes), the HIPATIA Project has the potential for providing a cost-effective solution for large constellation of small satellites (<500 kg, <750W of power for EP).

The impacts associated to have a disruptive thruster in high TRLs would not be achieved unless the complete EP System has proven its integration and operation consistency. HIPATIA will advance the development status of the HPT up to TRL6-7, but it will also face the integration challenges of a complete EP System, constituted by the HPT Thruster Unit, the Radiofrequency and power Unit that feeds it with power and the Propellant Flow Control Unit that controls the pressure and mass flow. The System will be integrated and verified against the requirements derived from the market needs. Development activities will be complemented with research and experimental task, in order to propose design actions to improve the HPT performances.

The Consortium, constituted by SENER, UC3M, ADS, CNRS and AST, brings to HIPATIA a solid background in the development, integration and test of Electric Propulsion Systems to succesfully achieve the defined Project goal.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SPACE-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SPACE-2019

Koordynator

SENER AEROESPACIAL SOCIEDAD ANONIMA
Wkład UE netto
€ 719 111,25
Adres
AVDA ZUGAZARTE 56
48930 Las Arenas
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noreste País Vasco Bizkaia
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 719 111,25

Uczestnicy (4)