European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

Opis projektu

Opracowywanie nowej generacji narzędzi do badań nad ekspozomem na wczesnym etapie życia

Ekspozom oznacza wszystkie czynniki, na jakie wystawiony jest człowiek w całym życiu, oraz ich wpływ na zdrowie. Jako taki może zatem pomóc w odkryciu kluczowych czynników odpowiedzialnych za choroby przewlekłe. Aby w tym pomóc, finansowany przez UE projekt ATHLETE ma na celu opracowanie zestawu zaawansowanych narzędzi nowej generacji do badań nad ekspozomem oraz opracowanie przyszłego badania z udziałem kohorty pacjentów. Pozwoli to na systematyczną ocenę ilościową wpływu szeregu różnych czynników ryzyka środowiskowego na wyniki leczenia chorób psychicznych, sercowo-metabolicznych i układu oddechowego oraz związanych z nimi szlaków biologicznych w ciągu pierwszych 20 lat życia. Osiągnięcia te pomogą w przeprowadzeniu akceptowalnych i wykonalnych działań interwencyjnych w zakresie ekspozomu; co więcej, mogą one stanowić źródło informacji przydatne przy opracowywaniu zaleceń politycznych i strategii profilaktyki.

Cel

ATHLETE aims to develop a toolbox of advanced, next-generation, exposome tools and a prospective exposome cohort, which will be used to systematically quantify the effects of a wide range of community-level and individual-level environmental risk factors on mental, cardiometabolic, and respiratory health outcomes and associated biological pathways during the first 2 decades of life, to implement acceptable and feasible exposome interventions, and to translate the resulting evidence to policy recommendations and prevention strategies.
ATHLETE will establish a prospective exposome cohort, including FAIR data infrastructure, building on Europe’s most comprehensive already existing exposome data (18 cohorts in 12 European countries). ATHLETE will systematically characterise the effects of the exposome on early organ development, health trajectories, and biological pathways (metagenomic, metabolomic, epigenetic, ageing, and stress pathways), longitudinally from early pregnancy through adolescence. Innovative tool development will focus on: 1) complete and accurate measurement of multiple environmental risk factors (external/urban, chemical, physical, behavioural, social) through new targeted and untargeted exposure science approaches, 2) development of advanced statistical and toxicological strategies to analyse complex multi-dimensional exposome data, 3) development of interventions to reduce personal exposures, co-produced with the community, and 4) estimation of the societal impact of the exposome by calculating costs and child health impacts.
ATHLETE’s strong focus on the vulnerable early stages of the life course, widespread general population exposures and common non-communicable diseases, its use of a large body of existing exposome data and expertise, its strong emphasis on knowledge translation, its development of an open online toolbox and its close collaboration in the European Human Exposome Network ensure that the objectives are achievable and highly relevant for future research and policy.
ATHLETE is part of the European Human Exposome Network comprised of 9 projects selected from this same call.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC1-BHC-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC1-2019-Single-Stage-RTD

Koordynator

FUNDACION PRIVADA INSTITUTO DE SALUD GLOBAL BARCELONA
Wkład UE netto
€ 2 718 075,00
Adres
C ROSSELLO 132 PLANTA 05
08036 Barcelona
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 2 805 575,00

Uczestnicy (27)