Skip to main content
European Commission logo print header

Accelerating Innovation in Microfabricated Medical Devices

Opis projektu

Transformacja europejskiego sektora usług i urządzeń medycznych

Opublikowany w 2018 roku europejski program badań strategicznych poświęcony komponentom i systemom elektronicznym stanowi wspólną inicjatywę badawczą, skupiającą trzy stowarzyszenia branżowe reprezentujące przedsiębiorstwa różnej wielkości, uniwersytety i instytuty badawcze w całym łańcuchu wartości tych elementów. Jednym z pięciu obszarów zastosowań, które obejmuje program jest ochrona zdrowia i dobrego samopoczucia – strategia zakłada w jego wypadku stabilizację kosztów przy jednoczesnej transformacji opieki zdrowotnej dzięki szybszej diagnostyce, skuteczniejszym metodom leczenia i spersonalizowanej medycynie. Finansowany przez Unię Europejską projekt Moore4Medical wykorzystuje rozległą wiedzę specjalistyczną i doświadczenie 68 partnerów z 12 krajów w celu opracowania otwartych platform technologicznych rozwijających innowacyjność i różne zastosowania komponentów oraz systemów elektronicznych wykorzystywanych w zróżnicowanych dziedzinach medycyny z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki i międzynarodowej pozycji Europy. Otwarte platformy technologiczne obejmują szereg nowych dziedzin nauki, wśród których można wymienić między innymi leki bioelektroniczne, narządy elektroniczne, dostarczanie leków, osobiste urządzenia ultradźwiękowe, zabiegi niewykorzystujące promieniowania oraz monitorowanie snu.

Cel

Compared to the pace of innovation in electronic consumer products, the pace of innovation for medical devices is lagging behind. It is the overarching objective of Moore4Medical to accelerate innovation in electronic medical devices.
Moore4Medical emerging medical applications that offer significant new opportunities for the ECS industry including: active implantable devices (bioelectronic medicines), organ-on-chip, drug adherence monitoring, smart ultrasound, radiation free interventions and continuous monitoring. The new technologies will help fighting the increasing cost of healthcare by: reducing the need for hospitalization, helping the development of personalized therapies, and realizing intelligent point-of-care diagnostic tools.
Moore4Medical will bring together 68 specialists from 12 countries who will develop open technology platforms for these emerging fields to help them bridge “the Valley of Death” in shorter time and at lower cost. Open technology platforms used by multiple users for multiple applications with the prospect of medium to high volume markets are an attractive proposition for the European ECS industry. The combination of typical MedTech applications with an ECS style platform approach will enhance the competitiveness for the emerging medical domains addressed in Moore4Medical. With value and IP moving from the technology level towards applications and solutions, defragmentation and open technology platforms will be key in acquiring and maintaining a premier position for Europe in the forefront of affordable healthcare

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-ECSEL-2019-1-IA-two-stage

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-ECSEL-2019-1-IA

Koordynator

PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND BV
Wkład UE netto
€ 1 110 217,75
Adres
High tech campus 52
5656 AG Eindhoven
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
Zuid-Nederland Noord-Brabant Zuidoost-Noord-Brabant
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 4 440 871,00

Uczestnicy (66)