European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Application of Solar Thermal Energy to Processes

Opis projektu

Podgrzewanie w procesach przemysłowych za pomocą energii słonecznej

Podgrzewanie w procesach przemysłowych odpowiada za większość zapotrzebowania energetycznego w sektorze wytwórczym. Jednak stosowane obecnie systemy podgrzewania charakteryzują się znacznymi ograniczeniami, na przykład koniecznością stosowania paliw kopalnych. W ramach finansowanego przez UE projektu ASTEP zostaną podjęte próby przezwyciężenia tych niedogodności i opracowania nowatorskiej koncepcji podgrzewania w procesach przemysłowych z zasilaniem słonecznym (ang. solar heating for industrial processes, SHIP). Rozwiązanie to będzie łączyć kolektor słoneczny Fresnela z akumulatorem energii cieplnej bazującym na materiale zmiennofazowym z technikami wspomagania pasywnego i aktywnego przekazywania ciepła, które zostaną zintegrowane z systemem przez układ sterowania nadzorujący ciągłość pracy. Innowacyjny system będzie w stanie zaspokoić znaczną część zapotrzebowania cieplnego w przetwarzaniu przemysłowym w tych temperaturach otoczenia i na takich szerokościach geograficznych, na których nie sprawdziły się obecnie stosowane rozwiązania. Projekt ma zapewnić rozwiązanie stanowiące atrakcyjną konkurencję dla konsumpcji paliw kopalnych.

Cel

Application of Solar Thermal Energy to Processes (ASTEP) will create a new innovative Solar Heating for Industrial Processes (SHIP) concept focused on overcoming the current limitations of these systems. This solution is based on modular and flexible integration of two innovative designs for the solar collector (SunDial) and the Thermal Energy Storage (TES, based on Phase Change Materials, PCM) integrated via a control system which will allow flexible operation to maintain continuous service against the unpredictable nature of the solar source and partially during night operation. ASTEP will demonstrate its capability to cover a substantial part of the heat demand of the process industry at temperatures above 150 ºC and for latitudes where current designs are not able to supply it. Its modularity and compactness will also enable easy installation and repair with reduced space requirements, while most of components can be sourced locally. The ASTEP`s process integration will allow full compatibility with the existing systems of potential end-users of SHIP. These aspects will provide a very competitive solution to substitute fossil fuel consumption. The developed solar concept will be tested at two industrial sites to prove the objective’s target of TRL5. Life Cycle Analysis will be included to validate and demonstrate the efficiency of the proposed technologies. The first Industrial Site of the proposal is the world’s leading steel company, ArcelorMittal, with a heating demand above 220 ºC for a factory located at a latitude of 47.1 N (Iasi, Romania). The second site is the dairy company MANDREKAS, located at a latitude of 37.93 N (Corinth, Greece) with a heating demand for steam at 175 ºC and a cooling demand at 5 ºC. These test locations will validate the ASTEP solution for a substantial part of the potential requirements of industrial heating and cooling demand of the European Union (EU28), which is estimated at approximately 72 TWh per year

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-SC3-2019-NZE-RES-CC

Koordynator

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA
Wkład UE netto
€ 736 250,00
Adres
CALLE BRAVO MURILLO 38 PLANTA 7
28015 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 736 250,00

Uczestnicy (18)