European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Designing Singlet Fission Materials Using Excited State Aromaticity

Publikacje

Excited state character of Cibalackrot-type compounds interpreted in terms of Hückel-aromaticity: a rationale for singlet fission chromophore design

Autorzy: Zeng, Weixuan; El Bakouri, Ouissam; Szczepanik, Dariusz W; Bronstein, Hugo; Ottosson, Henrik
Opublikowane w: essn: 2041-6539, Numer 1, 2021, ISSN 2041-6520
Wydawca: Royal Society of Chemistry
DOI: 10.1039/d1sc00382h

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników