Skip to main content

PHOMETAPAN- Meta-materials for Green High-Performance Soundproofing

Opis projektu

Ograniczanie hałasu w sposób ekologiczny

Środowisko akustyczne budynku jest tak samo ważne jak temperatura i oświetlenie. Aby zapewnić odpowiedni poziom hałasu, niezbędna jest możliwość ograniczania transmisji niechcianych dźwięków pomiędzy pomieszczeniami. Metamateriały o właściwościach akustycznych zostały zaprojektowane w celu manipulowania falami dźwiękowymi, np. kontrolowania fal oraz kierowania ich w inną stronę. Innowacyjna technologia izolacji akustycznej oparta jest na metamateriałach zwanych meta-panelami fononicznymi. Zespół finansowanego przez UE projektu PHOMETAPAN przeprowadzi studium wykonalności technicznej, komercyjnej i biznesowej dla zastosowania meta-paneli w sektorze przemysłu. To innowacyjne rozwiązanie, wytwarzane w całości z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, może zrewolucjonizować rynek, oferując wysoce skuteczną izolację akustyczną. Wyniki projektu mogą potencjalnie zmienić sposób kontroli dźwięku i wibracji – tworząc barierę wibroakustyczną blokującą hałas – w różnych sektorach i na różnych rynkach.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SMEInst-2018-2020-1
Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Koordynator

PHONONIC VIBES SRL
Adres
Via Simone Schiaffino 11
20158 Milano
Włochy

Zobacz na mapie

Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Wkład UE
€ 50 000