Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Precise brain oxygen monitoring for high-risk preterm infants

Opis projektu

Wysokoprecyzyjny monitor oddechu dla wcześniaków

Niemowlęta przedwcześnie urodzone z grupy wysokiego ryzyka wymagają wczesnego rozpoczęcia monitorowania podaży tlenu (O2). Precyzyjne monitorowanie poziomu tlenu w mózgu wymaga wysokiej jakości wyrobów medycznych, ponieważ nawet niewielkie zmiany w poziomie O2 mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Istnieje pilna potrzeba stworzenia oksymetrów tkankowych zaprojektowanych specjalnie dla wcześniaków, które ograniczą ryzyko zgonu i trwałych niepełnosprawności. Celem finansowanego ze środków UE projektu OXYPREM jest wprowadzenie na rynek oksymetru mózgowego stworzonego z myślą o wcześniakach, który będzie charakteryzował się wysoką precyzją i niezawodnością. Oksymetr składa się z czujnika spektroskopii bliskiej podczerwieni wbudowanego w biokompatybilny sylikon, który umieszcza się na głowie wcześniaka w celu monitorowania poziomu tlenu w mózgu oraz przeprowadzania analizy z wykorzystaniem algorytmów przekształcających sygnały w dane dotyczące nasycenia tkanek tlenem. W badaniach klinicznych prototypy oksymetru wykazały najwyższy poziom precyzji i znajdują się obecnie w fazie komercjalizacji.

Cel

Globally, 15 million preterm babies are born annually (435,000 in Europe), from which 1 million die. Even when surviving, they may face disabilities, such as neurodevelopment impairment or paralysis. Since their respiratory and cardiovascular systems are immature, they need early oxygen (O2) therapy. Tissue oximeters are medical devices needed to monitor the actual level of O2 supply in their brain, since little O2 variations can produce irreversible damage. However, current devices are adapted from tissue oximeters initially meant for adults, lacking the precision and reliability preterm babies need. World leading neonatologists have been alerting about the urgent need to develop tissue oximeters specifically designed for preterms, to decrease unnecessary deaths and chronic disabilities.
OxyPrem is our answer: a brain oximeter created just for preterm babies and providing the degree of precision and reliability they need. OxyPrem consists of (1) a high-quality Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) sensor embedded in biocompatible silicone that is fixed to the preterm's head to monitor brain O2-levels, and a (2) monitor running advanced analysis algorithms transforming the signals into tissue oxygenation saturation measurements. OxyPrem prototypes have shown unmet levels of precision in clinical studies, reducing 5x the variation observed with competitors. Furthermore, our reusable sensor (opposed to the disposable ones from competitors), translates into important savings.
OxyPrem represents a compelling business opportunity, capitalizing from the global neonatal intensive care market, worth €5.6 billion and expected to grow at a CAGR2017-2024 of 5.62%. The commercialization of OxyPrem is key to the viability of our company OxyPrem AG, a Swiss spin-off from University of Zurich, born to make preterm life's easier.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEInst-2018-2020-1

Koordynator

OXYPREM AG
Wkład UE netto
€ 50 000,00
Adres
FRAUENKLINIKSTRASSE 10
8091 ZURICH
Szwajcaria

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Zürich Zürich
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 71 429,00