European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Versatile Micromotors for Photocatalytic Environmental Remediation

Publikacje

Nano/Microrobots Line Up for Gastrointestinal Tract Diseases: Targeted Delivery, Therapy, and Prevention

Autorzy: Lukáš Děkanovský; Jinhua Li; Huaijuan Zhou; Zdenek Sofer; Bahareh Khezri
Opublikowane w: Energies, Numer Volume15 Numer2, 2022, ISSN 1996-1073
Wydawca: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
DOI: 10.3390/en15020426

Integration of BiOI nanosheets into bubble-propelled micromotors for efficient water purification

Autorzy: Huaijuan Zhou; Bing Wu; Lukas Dekanovsky; Shuangying Wei; Bahareh Khezri; Tomas Hartman; Jinhua Li; Zdenek Sofer
Opublikowane w: FlatChem, Numer Volume 30, 2021, Strona(/y) 100294, ISSN 2452-2627
Wydawca: ELSEVIE
DOI: 10.1016/j.flatc.2021.100294

Biohybrid Micro-and Nanorobots for Intelligent Drug Delivery

Autorzy: Jinhua Li; Lukas Dekanovsky; Bahareh Khezri; Bing Wu; Huaijuan Zhou; and Zdenek Sofer
Opublikowane w: Cyborg and Bionic Systems, Numer Volume 2022, 2022, Strona(/y) 9824057, ISSN 2692-7632
Wydawca: Beijing Institute of Technology (BIT)
DOI: 10.34133/2022/9824057

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników