European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Crystal phase engineering of Au nanoparticles for enhanced solar fuel generation

Opis projektu

Wysokowydajny katalizator mógłby usprawnić wytwarzanie paliwa przy pomocy energii słonecznej

Produkcja paliwa ze światła słonecznego, dwutlenku węgla i wody może pomóc w zaspokojeniu rosnącego globalnego zapotrzebowania na energię i przyczynić się do tego, aby nasza przyszłość była bardziej zrównoważona. Fotokatalizatory z nanocząstkami metali szlachetnych jako katalizatorami są dogłębnie badane pod kątem ich zdolności do przyspieszenia wytwarzania paliw chemicznych z wody i dwutlenku węgla. Jak na razie nie wiadomo jednak, jak faza krystaliczna nanocząstek metalu szlachetnego wpływa na aktywność fotokatalityczną. Finansowany przez UE projekt C[Au]PSULE połączy różne techniki eksperymentalne w celu zbadania związku między fazą krystaliczną nanocząstek złota a aktywnością fotokatalityczną kompozytów fotokatalizatorów złożonych ze złota i perowskitów. Uczeni planują także wprowadzenie niestandardowych faz krystalicznych w celu poprawy skuteczności katalizatorów.

Cel

Artificial photocatalysis that converts CO2 into carbon fuels or produces clean energy such as H2 or NH3 from water and N2 using solar energy is an effective strategy to effectively reduce the carbon footprint and to develop a low carbon emission economy and sustainable energy in the future. Noble metal decorated photocatalysts have widely been investigated for improving the photocatalytic performance, however the effect of noble metal crystal phases on the photocatalytic performance is still an unexplored field. This project aims at exploiting the reduced coordination of surface metal atoms in non-standard crystal phases of metallic gold (Au) to create more effective photocatalysts. Specifically, the relationship between the Au crystal phase and the photoactivity of Au-perovskite composites will be systematically investigated by combining various advanced characterization techniques. Additionally, for achieving highly efficient Au-perovskite photocatalysts the modification of non-standard crystal phase Au by constructing crystal-phase-heterostructure and alloying with atom-thick metal shell and the optimization of charge migration pathways in the composites will be performed. Using single molecule fluorescence microscopy, the photocatalytic reaction pathways and the dynamics process over Au-perovskite photocatalysts will be elucidated.

System finansowania

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Koordynator

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Wkład UE netto
€ 166 320,00
Adres
OUDE MARKT 13
3000 Leuven
Belgia

Zobacz na mapie

Region
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 166 320,00