Skip to main content

Automatic measurement of speech understanding using EEG

Opis projektu

Automatyczna ocena rozumienia mowy poprzez rejestrowanie aktywności mózgu

Rozumienie mowy ma kluczowe znaczenie dla naszej zdolności do komunikowania się, umożliwiając nam reagowanie na komunikaty otaczających nas osób, dzielenie się radością i smutkiem, świadczenie usług i odpowiadanie na prośby. Tej istotnej umiejętności może zagrażać wiele czynników, w tym utrata słuchu, uszkodzenie lub udar mózgu, starzenie się i inne warunki wpływające na funkcje poznawcze. Obecnie rozumienie mowy oceniane jest przez lekarza w sposób ręczny. W ramach finansowanego ze środków UE projektu OSIRIS opracowywany jest zautomatyzowany system do oceny rozumienia mowy, który polega na rejestrowaniu reakcji mózgu podczas słuchania, co eliminuje potrzebę aktywnego uczestnictwa badanej osoby. Automatyzacja umożliwi powszechniejsze badanie i standaryzację wyników. Pomiar aktywności mózgu pozwoli na ocenę rozumienia u osób, które mogą rozumieć, co się do nich mówi, ale nie być w stanie tego wyrazić.

Instytucja przyjmująca

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Wkład UE netto
€ 150 000,00
Adres
Oude Markt 13
3000 Leuven
Belgia

Zobacz na mapie

Region
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Środki z innych źródeł
Brak danych

Beneficjenci (1)

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Belgia
Wkład UE netto
€ 150 000,00
Adres
Oude Markt 13
3000 Leuven

Zobacz na mapie

Region
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Środki z innych źródeł
Brak danych