Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

SUSTAINABLE SOLUTIONS FOR AFFORDABLE RETROFIT OF DOMESTIC BUILDINGS

Opis projektu

Przyjazne dla środowiska budynki mieszkalne

Modernizacja budynków mieszkalnych jest niezwykle ważna, ponieważ przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii. Finansowany przez UE projekt Surefit ma umożliwić modernizację budynków mieszkalnych przy użyciu innowacyjnych i opłacalnych technologii prefabrykowanych, które nie szkodzą środowisku. Zastosowana w projekcie metodologia będzie wykorzystywać panele z aerożelami na bazie substancji biologicznych zintegrowanymi z materiałami ulegającymi przemianie fazowej, fotowoltaiczne szyby próżniowe, dachowe i okienne urządzenia odzyskujące ciepło, pompy ciepła wspomagane energią słoneczną i naziemnymi źródłami ciepła, chłodnice parowe, zintegrowane słoneczne systemy grzewcze oraz urządzenia oświetleniowe. Zrealizowane zostaną projekty pilotażowe w budynkach zlokalizowanych w pięciu różnych środowiskach na terenie Europy.

Cel

Surefit will demonstrate fast-track renovation of existing domestic buildings by integrating innovative, cost-effective, and environmentally conscious prefabricated technologies. This is to reach target of near zero energy through reducing heat losses through building envelope, and energy consumption by heating, cooling, ventilation and lighting, while increasing the share of renewable energy in buildings. This will be achieved through a systematic approach involving key stakeholders (building owners/users, manufacturers, product/services developers) in space heating, cooling, domestic hot water, lighting and power generation, as well as a demonstration phase in 5 representative buildings in different European climates.
The technologies will include bio-aerogel panels integrated with phase change materials, photovoltaic (PV) vacuum glazing windows, roof and window heat recovery devices, solar assisted heat pumps/ground source heat pumps, evaporative coolers, integrated solar thermal/PV systems and lighting devices. These will be prefabricated for rapid retrofit with minimal disruption to occupants, ensuring high levels of occupant comfort/indoor environmental quality as well as low risk of moisture-related problems/summer overheating.
The work programme will involve optimal sizing and prefabrication of technologies tailored to building design/requirements; retrofitting/monitoring buildings in different climates with support of advanced building energy management systems; analysing indoor environment quality, energy use, user behaviour/acceptance of the solutions; developing methodology, guidelines/effective operational tools for rapid retrofitting and decision-making; and developing business model involving all relevant actors including, public authorities/investors/users and holistic integration of disciplines across the value chain. These outcomes will be delivered by a consortium comprising leading companies, research/public institutions from European countries.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-SC3-EE-2019

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE
Wkład UE netto
€ 466 950,00
Adres
TAGUSPARK AVENIDA PROFESSOR DR CAVACO SILVA 33 TALAIDE
2740 120 Porto Salvo
Portugalia

Zobacz na mapie

Region
Continente Área Metropolitana de Lisboa Área Metropolitana de Lisboa
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 466 950,00

Uczestnicy (11)