Skip to main content
European Commission logo print header

Evolutionary adaptations to mercury pollution in avian bioindicators

Opis projektu

W jaki sposób ptaki w Amazonii przeżywają ekspozycję na niemal śmiertelną dawkę rtęci

Rtęć to naturalnie występujący pierwiastek, który można znaleźć w powietrzu, wodzie i glebie. Kontakt z rtęcią (nawet w niewielkich ilościach) może powodować poważne problemy zdrowotne i jest niebezpieczny dla rozwoju płodu i małego dziecka. Światowa Organizacja Zdrowia uważa rtęć za jeden z 10 chemikaliów lub grup chemikaliów stanowiących poważny problem dla zdrowia publicznego. W ramach finansowanego przez UE projektu AMAZON_MERCURY zbadany zostanie wpływ zanieczyszczania przez człowieka środowiska rtęcią, która podlega bioakumulacji w ekosystemach wodnych i powoduje szkody neurologiczne, psychologiczne, immunologiczne i reprodukcyjne u gatunków dziko żyjących. Wykorzystując zaawansowane analizy genomiczne, uczestnicy skupią się na zmianach ewolucyjnych, do których dochodzi w efekcie długotrwałej ekspozycji na rtęć wśród dzikich populacji amazońskich ptaków pełniących funkcję ważnych bioindykatorów.

Cel

Anthropogenically-induced environmental pollution has had a dramatic influence on the natural world, including worldwide decreases in species richness and abundance, ecosystem homogenization, genomic modifications, and altered nutrient cycles. Particularly, human-induced environmental pollution of mercury can bioaccumulate in aquatic ecosystems and cause neurological, physiological, immunological and reproductive damage to wildlife, making it both a European, and global threat. However, the evolutionary impact of long-term exposure to mercury has yet to be studied despite evidence that exposure to mercury can negatively affect survival. Avian piscivores and insectivores, important bioindicators in highly diverse aquatic ecosystem, can be ideal for studying mercury impacts. This project will investigate the evolutionary changes induced by long-term exposure to mercury pollution in wild populations of important avian bioindicators in the Amazon using powerful advanced genomic analyses. It combines the latest Next Generation Sequencing (NGS) methods with avian ecology and evolution, ecotoxicology, immunology and endocrinology, to generate new insights into the costs of environmental pollution, and the subsequent adaptations that allow for species to survive sublethal exposure to mercury. In order to document long-term changes, historical specimens will be used to assess past genomic variation and mercury levels to be used as a baseline against which differentiating selection patterns are searched. The results will reveal the effects of anthropogenic change on important avian bioindicators and identify the missing link between causative mechanisms and phenotypes, thereby availing these methods for further research. By capitalizing on the development and application of cutting-edge genomics techniques, these findings can identify adaptive and susceptive genotypes to indicate whether selection allows for the survival of species in the face of acute environmental change.

Koordynator

KOBENHAVNS UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 286 921,92
Adres
Norregade 10
1165 Kobenhavn
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Hovedstaden Byen København
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Partnerzy (1)