Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Observatory for Political Texts in European Democracies - A European Research Infrastructure

Opis projektu

Wspieranie demokracji dzięki analizie tekstów politycznych

Demokracja liberalna stoi przed wieloma wyzwaniami w Europie. Oznacza to, że wszyscy obywatele powinni być świadomi jej zagrożeń i angażować się w budowanie jej odporności i trwałości, podejmując odpowiednio ukierunkowane i przejrzyste działania. Socjologowie posiadają narzędzia pozwalające na obserwowanie i analizowanie rozwoju sytuacji politycznej i społecznej w sposób empiryczny dzięki badaniu tekstów politycznych publikowanych przez polityków, obywateli, media i organizacje pozarządowe. Niestety na drodze do efektywnego wykorzystywania tych zasobów stoją liczne przeszkody, takie jak fragmentaryzacja tej dziedziny badań, zależność narzędzi od języka i kontekstu, a także niejasne ramy prawne i etyczne. Zespół finansowanego przez UE projektu OPTED opracuje założenia koncepcyjne niezbędne do utworzenia europejskiej infrastruktury badawczej poświęconej analizie tekstów politycznych, obejmujące projektowanie i wdrażanie narzędzi i metod, ustandaryzowanie oceny jakości, budowanie społeczności naukowej oraz formułowanie ram prawnych i etycznych.

Cel

Understanding the challenges to liberal democracy across Europe and supporting its resilience and sustainability, now more than ever requires us to better systematize and to make transparent the activities and behaviours that take place at all stages of the political process. Social scientists are nowadays in a unique position to systematically observe political and societal developments empirically and more closely than ever before if they were to fully exploit the possibilities of the vast amounts of semi-structured textual data and the computational techniques that are available. Political texts produced by the media, individual-, collective and institutional political actors like politicians, political parties, governments, or by citizens and non-governmental organizations, offer a remarkable opportunity to observe and understand social and political processes better than hitherto possible. Obstacles to such exploitation lie in the fragmentation of the research field, the domain, language and context sensitivity of tools, the only evolving standardizations and routines of data sharing and validation, and in unclear legal and ethical frameworks. The new opportunities with regard to text analysis in digitalized democracies can be seized to the full extend by bringing together social scientists that control expertise with regard to the political processes and substantive issues An institutionalization of the field of political text analysis by means of a common European infrastructure will yield more impactful, sustainable, resource saving, innovative, democratic, non-discriminatory and substantially meaningful research landscape. The OPTED infrastructure, for which this project lays the foundation in terms of conceptual design work, pushes the boundaries of political text analysis by addressing both the development and the application of tools and techniques, the standardization of measurement quality and legal and ethical frameworks.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-INFRADEV-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-INFRADEV-2019-3

Koordynator

UNIVERSITAT WIEN
Wkład UE netto
€ 595 000,00
Adres
UNIVERSITATSRING 1
1010 Wien
Austria

Zobacz na mapie

Region
Ostösterreich Wien Wien
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 595 000,00

Uczestnicy (17)