CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

platform-enabled KITs of arTificial intelligence FOR an easy uptake by SMEs

Opis projektu

Płynne wdrożenie sztucznej inteligencji w produkcji w MŚP

23 miliony mniejszych przedsiębiorstw, jakie działają w Europie, stanowią 99 % wszystkich firm i tworzą około trzech czwartych wszystkich miejsc pracy. Małe przedsiębiorstwa i spółki o średniej kapitalizacji to jeden z fundamentów gospodarki. W ramach finansowanego przez UE projektu KITT4SME powstają dostosowane do potrzeb i gotowe do zastosowania w przemyśle zestawy sprzętu, oprogramowania i metod organizacyjnych dla europejskich MŚP i spółek o średniej kapitalizacji. Celem jest dostarczenie ich jako modułowej, dostosowywanej platformy cyfrowej, która pozwoli płynnie wprowadzać sztuczną inteligencję do systemów produkcyjnych tych firm. Projekt zadba o szeroką dystrybucję zestawów wśród licznych MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w Europie. Pomoże w tym wykorzystanie systemów takich jak ERP, a także czujników IoT oraz urządzeń ubieralnych, robotów i innych źródeł danych pochodzących z zakładów przemysłowych.

Cel

KITT4SME specifically targets European SMEs and mid-caps to provide them with scope-tailored and industry-ready hardware, software and organisational kits, delivered as a modularly customisable digital platform, that seamlessly introduce artificial intelligence in their production systems.
Uptake of the resulting packages and of the provided services is strongly supported by the clear characterisation and market readiness of the individual components as well as by the platform grounding on the already established RAMP marketplace. Leverage on the network of Digital Innovation Hubs, three of which are represented in the consortium, ensure that KITT4SME are widely distributed to a wide audience of companies in Europe.
Seamless adoption of the customised kits is made possible by a Powered by FIWARE infrastructure that flawlessly combine factory systems (such as MES and ERP), IoT sensors and wearable devices, robots, collaborative robots and other factory data sources with functional modules capable to trigger data-driven value creation.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-DT-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-DT-2019-2

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA
Wkład UE netto
€ 3 493 500,00
Adres
STABILE LE GERRE
6928 Manno
Szwajcaria

Zobacz na mapie

Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Ticino Ticino
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 3 493 500,00

Uczestnicy (19)