European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Holistic Quantum Mechanics Based Platform to Accelerate Drug Discovery

Opis projektu

Nowoczesna platforma typuje cząsteczki mogące posłużyć za cel dla nowych leków

Opracowywanie leku jest długim procesem, który od momentu odkrycia celu cząsteczkowego do wprowadzenia leku do obrotu może trwać nawet 15 lat. Średni koszt opracowania leku oryginalnego wynosił w 2015 roku 2,58 miliardy euro, a wzrost ten był częściowo spowodowany trudnościami z wynalezieniem nowych cząsteczek. Hiszpańska firma Pharmacelera stworzyła niedawno zastrzeżone oprogramowanie do opracowywania leków z wykorzystaniem nowych deskryptorów molekularnych, co umożliwi jej dokładne przewidywanie właściwości molekularnych kandydujących cząsteczek oraz zwiększy szanse na zidentyfikowanie potencjalnych celów. Głównym celem finansowanego ze środków UE projektu PharmScreen2 jest ukończenie opracowywania platformy we współpracy z partnerami przemysłowymi i jej przygotowanie do wprowadzenia na rynek.

Cel

Drug discovery & development projects are long processes that take approximately 15 years from the moment a molecular
target is discovered to its market launch. During the past two decades, the costs of new drug development has increased
from €1 billion in 2000 to €2.58 billion in 2015.
The increase is due in part to the difficulty to find New Molecular Entities (NME) subject to be patented. Computer-aided
drug design (CADD) tools are used to perform virtual screening, design and the optimization of candidate molecules, but
they focus in single aspects of the molecule (e.g. activity or toxicity) giving a narrow view at each development stage of the
early drug discovery process, translating into expensive design cycles. The chemical space is very large and simple
therapeutic areas have already been explored, therefore, the quality of the data obtained with CADD solutions is low. Only
4% of NMEs will successfully make it from the initial discovery phase to launch.
To solve this problem, Pharamacelera has developed PharmScreen2, a unique and propiesoftware for drug discovery using novel
molecular descriptors that enables accurate predictions of molecular properties of candidate molecules, which thereby
increases the success rate of leads identification by 3x and will reduce the overall costs of drug design & development
processes by 25%. PharmScreen2 is the only software that integrates the capability of performing advanced simulations of
all the properties that are key in later drug discovery stages, such as activity, absorption, distribution, metabolism, toxicity
(ADME-Tox) giving a holistic view. PharmScreen2 can analyse behaviors of new candidate molecules, predict the
compounds’ performance in later stages and identify undesired effects early.
The main objective of this project is to finalise the development of PharmScreen2, PoC with industrial partners and prepare the
new PharmScreen2 from market. Pharmacelera estimates a total market size of 5.3 billion by 2023.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020-3

Koordynator

PHARMACELERA SL
Wkład UE netto
€ 958 702,50
Adres
CL ESTEVE PILA NUM, 11 P.1 PTA.1
08173 Saint Cugat Del Valles Barcelona
Hiszpania

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 1 369 575,00