European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

EXPLORATHON 2020

Opis projektu

Promowanie badań i nauki w Szkocji

Wydarzenia z cyklu EXPLORATHON, ukierunkowane na zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat pracy i osiągnięć naukowców, odbywają się w Szkocji od 2014 roku. Zespół finansowanego przez UE projektu EXPLORATHON 2020 zamierza kontynuować tę tradycję i zorganizować dla mieszkańców Szkocji najwspanialszą jak dotąd edycję Europejskiej Nocy Naukowców. Działania w ramach projektu obejmują szkolenie naukowców z umiejętności niezbędnych do dzielenia się wiedzą ze „zwykłymi” obywatelami, a także zachęcanie mieszkańców obszarów miejskich i oddalonych obszarów wiejskich do udziału w różnych wydarzeniach i doświadczeniach naukowych, żeby w ten sposób wzbudzić ich zainteresowanie nauką i pracą naukowców. Wydarzenia będą kierowane głównie do dzieci w wieku szkolnym (ostatnie klasy podstawówki i klasy gimnazjum) – w ten sposób zespół projektu chce walczyć ze stereotypami dotyczącymi pracy badawczej oraz zaintrygować młodych ludzi karierą naukowców.

Cel

Our proposal builds on the success of EXPLORATHON in Scotland from 2014 to date and will deliver a blockbuster edition of the NIGHT across all of Scotland. We will engage with audiences in the main urban centres in Scotland as well as in hard to reach audiences in rural areas and geographically isolated communities in the Highlands and Islands. We will use our full expertise of marketing, social media and styles of engagement to mobilise our researchers and train them to engage with the public. We will use a variety of different styles of engagement from comedy to drama, to online and fun hands-on science experiments to enthuse the public about research and researchers. Working with key partners across Scotland we will showcase to secondary and upper primary aged school children the array of research careers that are on offer and bust myths about researchers.

Koordynator

THE UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY OF ABERDEEN
Wkład UE netto
€ 88 341,00
Adres
KING'S COLLEGE REGENT WALK
AB24 3FX ABERDEEN
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
Scotland North Eastern Scotland Aberdeen City and Aberdeenshire
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 124 107,75

Uczestnicy (4)