Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Stability and Sensitivity Methods for Flow Control and Industrial Design

Opis projektu

Równomierny przepływ w sektorze projektów przemysłowych

Niezaburzony przepływ wody w korycie rzeki ułatwia nawigację i sprawia, że żegluga nie niesie ze sobą większych niebezpieczeństw, za to przewężenia i gwałtowne zmiany prędkości prądu mogą okazać się przysłowiowym patykiem włożonym w szprychy koła. Dlatego z punktu widzenia przetrwania tak ważne jest monitorowanie i przewidywanie zmian przepływu oraz odpowiednie się do nich dostosowanie. Jak się okazuje, to problem, który dotyka nie tylko żeglarzy. Zrozumienie, przewidywanie i modulowanie nierównomiernych przepływów jest także niebywałym wyzwaniem w dziedzinie projektowania różnych produktów – począwszy od drukarek atramentowych, przez pojazdy, na samolotach skończywszy. W ramach finansowanego ze środków UE projektu SSeCoID prowadzone są szkolenia dla nowego pokolenia naukowców, których zadaniem będzie rozwijanie nowatorskich i zaawansowanych metod symulacji, opisu i kontroli przepływów niestabilnych z myślą o wsparciu projektowania przemysłowego. Utrzymanie przepływu na poziomie wykluczającym zaburzenia przełoży się na zwiększenie efektywności energetycznej produktów, a także na obniżenie kosztów ich wytworzenia i zakupu.

Cel

Every day, society is demanding more efficient, safer, affordable and environmental friendly products. To do that, industry needs to innovate by developing new methods and tools able to obtain superior performances of their competitors. This is the main topic of SSeCoID´s research: to develop new methods and tools for design in order to enhance their industrial performance. SSeCoID will demonstrate its innovations by applying the new methods & tools to different problems of aeronautics and mechanical engineering, and will provide very specialized training to 15 researchers to make these novel technologies available to relevant industrial sectors.
SSeCoID proposes to work in the:
Development of new numerical methods and tools better suited for unsteady flows: stability analysis and high fidelity simulation, capable of capturing and controlling the growth of small perturbations in stable flows and able to provide enhanced accuracy.
Identification of the features causing unsteadiness, acoustic, flow detachment or lack of performance of current aerodynamic configurations;
Investigation of control/suppression of unsteady flow through flow control devices or surface modifications, by identifying the most suitable zones that have most influence on the flow features;
Multidisciplinary evaluation of the most promising applications in relevant problems proposed by industry, including detached flows, acoustic feedback, flow induced vibration, inkjet or race car design; assessment of technical feasibility; potential of control devices for flow instability suppression or delay.
Training 15 new researchers in the development of most advanced methods for simulation, feature detection, stability and flow control techniques applied to industrial design.
Disseminate the project results in international forums and non-specialized public.
Exploit the project results in new patents that include new designs and methods more stable and easy to control.

Koordynator

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
Wkład UE netto
€ 585 444,72
Adres
CALLE RAMIRO DE MAEZTU 7 EDIFICIO RECTORADO
28040 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 585 444,72

Uczestnicy (10)