European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

crIpeC nAnomedicines’ micRodistribution in tUmour tiSsue

Opis projektu

Dostarczanie spersonalizowanych nanoleków do mikrośrodowiska nowotworu

Istnieje wiele chorób o niezaspokojonych potrzebach medycznych, w tym nowotwory. Nanotechnologia stała się obiecującym rozwiązaniem w zakresie enkapsulacji leków, zwiększania ich stabilności i biodystrybucji. Celem finansowanego ze środków UE projektu ICARUS jest poprawa skuteczności i wyników terapeutycznych specjalnie przygotowywanych nanoleków przeciwnowotworowych. Takie nanoleki są biodegradowalne i charakteryzują się doskonałym profilem farmakokinetycznym. W ramach projektu ICARUS naukowcy planują opracować innowacyjne, najnowocześniejsze metody analityczne, które pomogą wyjaśnić rozmieszczenie i zachowanie tych nanoleków w mikrośrodowisku guza. Wyniki tych działań utorują drogę do opracowania leków o lepszej tolerancji w porównaniu z konwencjonalnymi metodami leczenia.

Cel

Cristal Therapeutics (CT) is an innovative SME based in the Netherlands dedicated to the creation of the next generation of targeted nanomedicines (NM). CT has developed CriPec, a nanoparticle technology that can entrap a wide range of drugs, transforming them into custom-made NM. CriPec-based products have demonstrated excellent pharmacokinetics and tumour accumulation as well as highly improved safety, both in laboratory and patient settings. However, the full therapeutic potential of CriPec has not been obtained due to a lack of understanding of its tumour microenvironment (TME) microdistribution and behaviour, hindered by the lack of highly specific (bio)analytical expertise within Cristal Therapeutics.

ICARUS will enable CT to solidify its position as an innovative SME and provide them a competitive edge through hiring an Innovation Associate (IA). The envisioned IA will develop and implement state-of-art (bio)analytical methodologies (including advanced MALDI-techniques) that have not been exploited in the field of NM until now, and that will provide CT with essential insights that will guide the composition optimisation of all CriPec-based products.

Furthermore, the ICARUS project is heavily focused around the training of the IA, thereby greatly improving his/her career development. A training programme tailored to his/her specific needs and personal career development plan will be developed, allowing the IA to:
• Gain novel skills and experience on every aspect of the development of nanoparticles, encompassing the required multidisciplinary expertise from several fields;
• Gain innovation and business related skills in a multidisciplinary setting.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-INNOSUP-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-INNOSUP-2020-02

Koordynator

CRISTAL DELIVERY BV
Wkład UE netto
€ 128 875,00
Adres
OXFORDLAAN 55
6229 EV MAASTRICHT
Niderlandy

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Zuid-Nederland Limburg (NL) Zuid-Limburg
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
Brak danych