Skip to main content
European Commission logo print header

Monetizing car & mobility data for new Entrants, Technologies and Actors

Opis projektu

Samochody – mobilne centra danych

Nowoczesne półautonomiczne pojazdy zjeżdżają z linii montażowych wyposażone w sprzęt, oprogramowanie i systemy uczenia maszynowego, nie mówiąc o kamerach i czujnikach ultradźwiękowych. Takie samochody nie tylko zapewniają bezpieczniejszą jazdę, ale także generują ogromne ilości danych. Zespół finansowanego przez UE projektu 5GMETA pracuje nad stworzeniem otwartej platformy pozwalającej na wykorzystywanie danych gromadzonych przez takie pojazdy do opracowywania innowacyjnych produktów i usług. Rezultaty projektu przyczynią się do wzmocnienia konkurencyjności całego przemysłu motoryzacyjnego, od dużych producentów po nowe podmioty na rynku, takie jak małe i średnie przedsiębiorstwa oraz start-upy z branży zaawansowanych technologii, które będą mogły uzyskać dostęp do danych z interesujących ich regionów geograficznych. W ramach projektu powstaną nowe możliwości i modele biznesowe oparte na cennych usługach, w których odpowiedzialność za dane i rozliczanie danych będzie bazować na tzw. pulpicie rozliczalności obejmującym subskrypcję na przepływy danych oraz informacje o zużyciu danych.

Cel

Cars capture and generate huge volumes of data in real-time about the driving dynamics, the environment, and the driver and passengers’ activities. With greater proliferation of connected and automated mobility applications, the value of data from vehicles is getting strategic not just for the automotive industry but in a wider scope, and not limited to the onboard systems and services.

5GMETA open platform aims to leverage car-captured data to stimulate, facilitate and feed with them innovative products and services. The result of 5GMETA will empower the automotive ecosystem from industry players to new entrants, such as SMEs and high-tech start-ups granting access to interoperable car-captured data according to data licenses. The access to data coming from relevant geographical regions will catalyse the generation of new opportunities and business models coming from valuable services, where data liability and billing will rely on accountability dashboard of dataflow subscription and volume consumption.

5GMETA expands 5G network functions to enable data monetization with a secure and private pipeline that manages data computing, dataflows according to service subscriptions and geographic queries.

5GMETA will realise representative demonstrators in terms of data heterogeneity, value creation and business models to ensure that third parties and new players’ interests and requirements are considered beyond traditional automotive industries. 5GMETA will focus on technology transfer activities performing different dissemination, tutorials and hackathons to incubators and clusters to capture attention of SMEs and high-tech start-ups with a platform leading to new opportunities in an incoming profitable market.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-ICT-2018-20

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-ICT-2020-1

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

FUNDACION CENTRO DE TECNOLOGIAS DE INTERACCION VISUAL Y COMUNICACIONES VICOMTECH
Wkład UE netto
€ 691 975,00
Adres
Paseo mikeletegi parque tecnologico de miramon 57
20009 Donostia san sebastian
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noreste País Vasco Gipuzkoa
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (12)