Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-15

THIRD EUROPEAN INTERCOMPARISON OF ACTIVE AND PASSIVE DOSIMETERS FOR THE MEASUREMENT OF RADON AND RADON DECAY

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

NATIONAL RADIOLOGICAL PROTECTION BOARD (NRPB)
Wkład UE
Brak danych
Adres
CHILTON
OX11 0RQ DIDCOT
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych