Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

The Role of Adhesion Receptors in Regulation of Thrombosis and the Development of Anti-Adhesive Peptides

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

Data not available

Koordynator

Laboratoire Franco-Luxembourgeois de Rercherche Biomedicale
Wkład UE
Brak danych
Adres
Avenue de la Faiencerie 162 A
1511 Luxembourg
Luksemburg

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych