European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

DNA rearrangements in bacteria: mechanisms and regulation

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Wkład UE
Brak danych
Adres
Route de Narbonne 118 Univ. P.Sabatier Toulouse 3
31062 Toulouse
Francja

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (5)