Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

Microwave technology for telecommunications

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

Universidad de Cantabria
Wkład UE
Brak danych
Adres
Avenida de los Castros
39005 Santander
Hiszpania

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (18)