Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

Catalysis and catalytic reaction engineering for the utilization of light hydrocarbons: from fundamental aspects to application

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

Ruhr-Universität Bochum
Wkład UE
Brak danych
Adres
150,Universitätsstrasse 150
44780 Bochum
Niemcy

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (9)