Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

Probing of nonoelectric structures with phonons

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.
Wkład UE
Brak danych
Adres
1,Heisenbergstrasse 1
70569 STUTTGART
Niemcy

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (3)