European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

DeVELOPMENT OF AN ULTRASLOW MUON SOURCE FOR THE EC MUON FACILITY AT ISIS

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

CCLRC Rutherford Appleton Laboratory (RAL)
Wkład UE
Brak danych
Adres
Chilton
OX11 0QX Didcot
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (2)