Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-11

Health risks of heavy metals in the food chain of industrial areas in Central and Eastern Europe

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

Justus Liebig Universität - Giessen
Wkład UE
Brak danych
Adres
21,Ludwigstrasse
35390 Giessen
Niemcy

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (6)