Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-24

Telerehabilitation system using haptic interfaces and virtual reality techniques (TELEDOC)

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

Koordynator

ALARCO SA
Wkład UE
Brak danych
Adres
Algascar, 15
22004 HUESCA
Hiszpania

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (4)