Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-16

EUROPEAN APPROACH TO ROAD PAVEMENT DESIGN

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL
Wkład UE
Brak danych
Adres
101,Avenida do Brasil 101
1700-066 LISBOA
Portugalia

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (3)