Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-16

Vibrational spectroscopy by experiment and computation

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

Uppsala University
Wkład UE
Brak danych
Adres
10 B,St Olofsgatan
751 01 Uppsala
Szwecja

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (2)