European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-16

Disordering and amorphisation

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

GEORG-AUGUST-UNIVERSITY GOETTINGEN
Wkład UE
Brak danych
Adres
Windausweg 2
37073 GOETTINGEN
Niemcy

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (1)