European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-16

Structure and reactivity of metal clusters

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Wkład UE
Brak danych
Adres
Campus d'Orsay, bètiment 505
91405 ORSAY
Francja

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (4)